No Picture

Giun xoắn

June 1, 2017 admin 0

Nguy hiểm nhất là khi các kén (túi nhỏ chứa ấu trùng sán, đi vào não. Điều này xảy ra khi trứng chuyển từ phân […]