No Picture

Đỉnh cao hoàn hảo

August 15, 2017 admin 0

Khoảng khắc đã đến. Lúc này nạn nhân rõ ràng đang khao khát ta nhưng chưa sẵn sàng thú nhận, vì thế ta hãy tự […]

No Picture

Mặc cảm oedip

August 10, 2017 admin 0

Sau sự ràng buộc đầu tiên giữa người mẹ và con thơ sẽ đến mối quan hệ tranh chấp tay ba kiểu Oedip giữa cha, […]

1 2 3 4 5 16