No Picture

Pha hoại tử

May 12, 2017 admin 0

Pha này có kích thích còn gây ra được các phản ứng tối ưu ở động vật đứng tuổi, ở động vật già chúng sẽ […]