Cơ chế tác động chất ức chế

Chất môi giới khai mở các rãnh Kali của màng tế bào bên cạnh.
Lúc già xuất hiện những thay đổi trong các khâu khác nhau của đồng bộ điện cơ. Đó chính là một trong số các nguyên nhân làm giảm sức bền về mặt chức năng co bóp của cơ tim.
Hoạt động của não với khả năng xử lý thông tin hoàn hảo liên quan tới vô số các yếu tố riêng biệt (các tế bào thần kinh) và đạt được nhờ sự thống nhất của hai quá trình đối lập: hưng phấn và ức chế. Ức chế điều hòa công việc của các trung tâm, hạn chế một cách tích cực dòng thông tin, cản trở sự phát triển của hưng phấn. Một trong số các cơ chế quan trọng nhất về thay đổi hoạt động của não lúc về già đã được xác định từ thời I.P.Pavlov – đó là sự suy giảm quá trình ức chế. Điều này đã được minh họa trên ví dụ ức chế các phản xạ có điều kiện. Dập tắt phản xạ mang ý nghĩa thích nghi, vì khi điều kiện sống thay đổi (phản xạ không được củng cố) nó sẽ trở nên không cần thiết. Sự suy giảm ức chế xảy ra tại tất cả các mức của hệ thần kinh trung ương. Từ vỏ não xuất phát tất cả các ảnh hưởng hưng phấn cũng như ức chế tới các phần bên dưới của não. Ở chuột cống già ảnh hưởng ức chế suy yếu.
Việc truyền thông tin từ tế bào này tới tế bào khác, từ tế bào thần kinh tới các tế bào khác được điều hòa, thực hiện nhờ sự tham gia của các hóa chất trung gian (các chất môi giới) đặc biệt. Tồn tại một nhóm chất ức chế. Cơ chế tác động của chúng là: chất môi giới khai mở các rãnh Kali của màng tế bào bên cạnh. Các ion Kali mang điện tích dương sẽ chui ra mặt ngoài của màng tế bào làm xuất hiện tăng phân cực. Để tạo ra hưng phấn tế bào, phải khử cực nó. Có nghĩa là giảm mạnh điện thế màng. Tế bào tăng phân cực khó bị khử cực hơn, nên nó khó bị hưng phấn. Đó là nguyên nhân tại sao nó luôn ở trong trạng thái ức chế. Khi già dòng Kali ra giảm, nó làm cho tăng phân cực phát triển dần dần và đồng thời sự phát triển ức chế cũng giảm. Một nguyên nhân nữa làm giảm ức chế lúc già là sự thay đổi chuyển hóa và các chất môi giới ức chế. Giảm ức chế là một trong số các nguyên nhân rối loạn dẫn truyền thông tin trong não. 
Như vậy, trong quá trình già hóa, cả sự phát triển hưng phấn lẫn ức chế đều thay đổi. Sự thay đổi mối tương quan giữa các quá trình thần kinh là cơ sở của thay đổi chức phận của não, của điều tiết thần kinh lúc già.