Cơ sở của phát triển hưng phấn

Cơ sở của sự phát triển hưng phấn là chuyển dịch ion.
Cũng từ đây giảm khả năng lao động, sự phục hồi cân bằng nội môi xảy ra chậm hơn, là nguyên nhân phát sinh bệnh tật.
Cơ chế phát sinh hưng phấn, khả năng bất ổn định đã được phát triển. Trong trường hợp này sự vận chuyển các ion Natri, Calci qua màng tế bào giữ vai trò quyết định. Một số các điều kiện sống cơ bản là sự mất cân đối ion – sự khác nhau giữa nồng độ ion ở bên trong và bên ngoài tế bào. Nồng độ ion Natri bên trong tế bào ít hơn bên ngoài 10 lần, còn Kali nhiều hơn 30 lần. Sự chệnh lệch (gradient) nồng độ của Kali lớn hơn cả.
Cơ sở của sự phát triển hưng phấn là chuyển dịch ion. Khi một trong số các rãnh ion được khai mở, ion tương ứng sẽ di chuyển theo chiều chênh lệch nồng độ. Có nghĩa là Natri và Calci đi vào trong tế bào, Kali đi ra ngoài dịch gian bào. Khi có kích thích độ thấm của màng tăng lên đột ngột. Cụ thể – đối với các ion Natri tăng lên 20 lần nhiều hơn so với các ion Kali. Nó sẽ làm cho phía bên ngoài màng trở nên âm tính so với bên trong – xuất hiện khử cực, cho điện thế hoạt động. Tiếp đến tính thấm của màng tế bào đối với các ion Natri giảm, đối với Kali tăng, làm cho cho dòng Kali tăng, làm cho dòng Kali đi ra khỏi tế bào tăng lên; xuất hiện pha tái phân cực. Phía bên ngoài màng tế bào lại trở nên dương, còn bên trong âm. Mỗi lần có kích thích khoảng 1000ion Natri chui vào trong tế bào và số lượng các ion Kali mất đi cũng khoảng chừng đó. Nếu sự kiện này xẩy ra liên tục (vì trong suốt cuộc đời một con người tế bào hưng phấn hàng tỷ lần), thì do thừa Natri và hao hụt Kali sẽ làm cho tế bào chết nhanh chóng. Song đồng thời với các sự kiện đó, các rãnh ion tồn tại thụ động, trên màng còn có các bơm ion. Bằng cách sử dụng một lượng năng lượng khá lớn, chúng đẩy các ion Natri và Calci ra khỏi tế bào, còn các ion Kali – từ môi trường vào bên trong tế bào. Chính điều này là đảm bảo cân bằng nội môi tế bào, mặc dù hưng phấn xảy ra thường xuyên. Chức năng của các bơm ion do các men đặc biệt đảm nhiệm, đó là – K+, – Na+ – APT – ase và Ca++ – APT – ase. Quá trình bơm ion chủ động đòi hỏi phải có năng lượng, đó là sự phân huỷ APT.
Như vậy các rãnh ion và các bơm ion làm việc ngược chiều nhau, các rãnh hoạt động theo hướng làm mất sự bất cân xứng ion, còn các bơm lại hồi phục sự mất cân xứng đó.