Khả năng phản ứng của tế bào

Tồn tại rất nhiều số liệu đối lập nhau về sự thay đổi khả năng phản ứng lúc già như: “giảm xuống”, một số khác thì cho rằng “không thay đổi”, hoặc “tăng lên”.
Các quá trình hưng phấn và ức chế với hình dạng và đặc điểm mô tả ở trên không phải đặc trưng cho tất cả các loại tế bào. Song dù cho trong hoạt động sống một số tế bào nào đó (gan, thận, tuyến) không có những biểu hiện như trên, thì các cơ chế màng, sự vận chuyển ion vẫn có ý nghĩa lớn. Các cơ chế này rất phức tạp, rất nhiều các men và các chất khác tham gia vào quá trình này.
Tính chất chung của tất cả các tế bào là khả năng phản ứng. Tồn tại rất nhiều số liệu đối lập nhau về sự thay đổi khả năng phản ứng lúc già như: “giảm xuống”, một số khác thì cho rằng “không thay đổi”, hoặc “tăng lên” v.v. Sở dĩ có hiện tượng mâu thuẫn này là do các nhà nghiên cứu thường không quan tâm tới hai yếu tố quan trọng. Trước hết, ở mỗi nhóm tế bào, mỗi cơ quan đều có những đặc điểm là khả năng phản ứng theo tuổi. Vì vậy các quy luật tìm thấy trên một đối tượng không thể sử dụng chung cho các đối tượng khác nhau. Điểm thứ hai, khi đánh giá khả năng phản ứng nhất thiết phải dựa trên “định luật mối tương quan đường sức” – có nghĩa là phải xác định cường độ và hướng phản ứng của tế bào, cơ quan, hệ thống, và cơ thể đối với kích thích theo cường độ khác nhau, có nghĩa là các hiệu quả định mức.
Trong quá trình phát triển theo giai đoạn, các tế bào và cơ quan trải qua các thay đổi khả năng phản ứng như: san bằng, đảo ngược, cực kỳ đảo ngược và hoại tử. Tùy thuộc tốc độ già hóa của cá thể, chúng có thể tồn tại trong các pha khác nhau. Ngoài ra phản ứng trả lời đối với kích thích khác nhau có thể thay đổi không giống nhau.
Đặc điểm của pha “đảo ngược” là rối loạn mối tương quan lực, có nghĩa là phản ứng đối với kích thích có cường độ mạnh kém rõ nét hơn so với kích thích yếu. Ví dụ đối với người bệnh đứng tuổi các thuốc tim mạch liều nhỏ hay trung bình sẽ gây phản ứng mạnh hơn liều lớn.
Trong giai đoạn cự kỳ đảo ngược kích thích mạnh không chỉ cho phản ứng yếu, mà còn cho phản ứng mang tính chất đảo ngược. Pha này thường gặp ở người đứng tuổi và người già. Một số ví dụ cụ thể: lúc già các hormon sinh dục không hoạt hóa mà ức chế tổng hợp protein, xerotonin không làm tăng mà giảm hoạt động của tim; adrenalin không làm giãn mà lại co hẹp các mạch vành v.v.