Một trong những quy luật của già hóa

Là giảm tính không ổn định.
Trong các điều kiện sinh lý bình thường tế bào thực hiện không phải một mà một tập hợp cả nhóm hưng phấn. Đó là sự truyền thông tin nhịp nhàng. Ví dụ – từ tế bào thần kinh tủy sống trong một giây trung bình 50 xung truyền ra ngoại biên. Đặc điểm quan trọng của hệ thống truyền thông tin là tính không ổn định, tính linh hoạt. Nó được xác định bởi số lượng hưng phấn tế bào có thể tiếp nhận được trong một đơn vị thời gian. Nếu trong tất cả các mắt xích của hệ thống truyền thông tin, tính không ổn định của một khâu nào đó bị giảm, sẽ làm cho chức năng của cả hệ thống bị rối loạn rõ rệt. Giảm tính không ổn định là một trong số các quy luật cơ bản của già hóa. Quy luật này chung cho động vật thuộc loài khác nhau, các tế bào khác nhau và các hệ thống trong cùng một cơ thể. Một số ví dụ cụ thể: các tế bào thần kinh tủy sống của chuột cống trưởng thành có khả năng tiếp nhận 200 – 300 xung trong một giây, còn ở chuột già chỉ có 80-100 xung/ giây. Các hạch thần kinh thực vật của thỏ và mèo trưởng thành trung bình tiếp nhận được khoảng 230 xung/giây, còn ở con già 110 xung/ giây. Synap thần kinh – cơ (điện tiếp hợp giữa thần kinh và cơ) của động vật đứng tuổi +200 xung/ giây, còn ở động vật già 100 xung/ giây. Khi già nút xoang của tim có tính không ổn định giảm. Từng mảng cơ tim của chuột cống già không có khả năng lặp lại nhịp nhanh như của động vật trưởng thành.
Việc giảm tính không ổn định lúc già đặc trưng cho cả các hệ thống phức tạp. Các nhà lâm sàng đã lấy nó làm chỉ tiêu để xác định mức độ không ổn định của não qua các thí nghiệm sử dụng kích thích ánh sáng và âm thanh để xác định mức độ tiếp nhận các tần số khác nhau. Người ta thấy rằng khả năng lặp lại các kích thích có tần số cao ở người già giảm. Trên điện não đồ của người già thường ghi được các nhịp chậm.
Việc giảm tính không ổn định đặc trưng cho mọi hoạt động của cơ thể. Đối đối với người có tuổi các công việc với nhịp độ cao rất khó thực hiện. Có nghĩa là việc giảm tính không ổn định khi về già xẩy ra ở mọi khâu truyền thông tin như: tại các trung tâm thần kinh, trong giai đoạn liên hệ xuôi chiều (các đường dẫn thần kinh, các hạch), trong các đối tượng điều tiết (các cơ quan), trong giai đoạn thông tin ngược dòng. Nói cách khác – lúc về già khả năng thông tin của các hệ thống tự điều chỉnh bị hạn chế, đưa đến giảm khả năng thích nghi của cơ thể.